Help

550 Your e-mail address is blacklisted  
U ontvangt de onderstaande foutmelding:

550 Your e-mail address: <e-mail address> is blacklisted, please see http://telfortblacklist.kpnmail.nl/help/9

De bovenstaande foutmelding geeft aan dat uw e-mailadres is geblokkeerd door de Abusedesk. De blokkade kan de volgende oorzaken hebben:

- Uw e-mailadres is handmatig geblokkeerd door de Abusedesk naar aanleiding van klachten
- Uw e-mailadres is automatisch geblokkeerd naar aanleiding van klachten
- Uw e-mailadres was reeds drie keer tijdelijk 'geblocked' en u heeft geen maatregelen genomen


Wat nu?

Informeer bij de Abusedesk naar de oorzaak van de blokkade. De Abusedesk is alleen via e-mail bereikbaar op: abuse@telfort.nl
Maak hiervoor eventueel gebruik van Webmail.Meer informatie? Raadpleeg de FAQ